Huisregels

Om alles hier op rolletjes te laten lopen heb ik een aantal huisregels opgesteld. U kunt deze regels ook downloaden.

Hygiëne en veiligheid:

Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen bij aankomst in hun eigen kastje gezet . Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartenlust gerold en gekropen kan worden. Uw kind kan bij ons op slofjes (zelf meegeven) of op de sokken/blote voeten lopen. Voor u liggen er in het kastje van uw kind een stel blauwe schoenhoezen.

Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Contact met ouders/verzorgers:

Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak. Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat.

Voeding:

Ik verzorg de maaltijden voor uw kind. De volgende maaltijden worden tijdens de opvang naar behoefte aangeboden: ontbijt, lunch en flesvoeding. Ook fruit en andere tussendoortjes worden door mij verzorgd. Voor eventuele dieetvoeding dient u zelf te zorgen.

Verzorging:

Ik zorg voor de verzorgingsmaterialen. Luiers, billendoekjes, beddengoed, slaapzakjes, zonnecrème. zijn aanwezig. U zorgt er voor dat uw kind iedere dag een tas bij zich heeft met reserve kleding en zo nodig een paar kaplaarsjes.

Vervoer:

Ik ben in het bezit van een bakfiets, een tweelingwagen en een vierlingwagen. Dus hoe de groep ook is samengesteld er is altijd een mogelijkheid om naar buiten te gaan.

Ziekte kind:

Wanneer uw kind meer dan 40 graden koorts heeft mag u uw kind niet brengen. Bij ziekte en afwezigheid van uw kind dient u dit tijdig aan mij te melden, zodat ik hierop in kan spelen in mijn dagplanning. Bij ziekte van uw kind worden de uren op gebruikelijke wijze in rekening gebracht. Wanneer uw kind in de loop van de opvangdag ziek wordt (koorts, overgeven en/of diarree), zal ik u bellen om te overleggen of uw kind opgehaald moet worden of niet. De uren dat uw kind niet aanwezig is geweest als gevolg van de ziekte worden op de gebruikelijke wijze in rekening gebracht.

Uw kind mag niet gebracht worden als er kans voor besmettingsgevaar is voor de andere gastkindjes. Bijvoorbeeld hoofdluis, krentenbaard, ontstoken oogjes, rode hond enzovoort. Hierover wordt, voordat de opvang plaatsvindt, altijd eerst overlegd.

Vakanties en vrije dagen:

Vakanties en vrije dagen van u worden altijd tijdig aan mij aangegeven . Tijdens deze dagen wordt het gereserveerde plekje voor uw kind op gebruikelijke wijze in rekening gebracht. Mijn vakanties en vrije dagen worden in november of december bekendgemaakt voor het jaar daarop. Met het berekenen van de maandelijkse uren worden deze uren niet meegerekend.